Lær at investere fornuftigt og få økonomisk frihed

・・・ ❖ ・・・

Udbytte: den ultimative guide

Dette indlæg kan indeholde links til produkter, hvor jeg modtager en provision af salget. Jeg anbefaler kun produkter og services af højeste kvalitet, som jeg selv kan stå inde for. Læs mere her.

"Udbytteaktier, hvad er det?", tænker du nok. Nu har du hørt det mange gange.

En udbytte aktie er i bund og grund et selskab der udbetaler udbytte, umiddelbart fast hvert år. Det er ofte kendetegnet ved større veletablerede selskaber, som ikke kan finde bedre ting at bruge overskuddet til.

Et selskab tjener forhåbentlig penge hvert år. Disse penge kan selskabet vælge at gøre tre ting med:

  • Geninvestere dem i selskabet
  • Udbetale udbytte til ejerne
  • Tilbagekøbe egne aktier

Vælger selskabet at udbetale udbytte, vil dette blive foreslået på generalforsamlingen, og aktionærerne skal godkende dette. Det bliver som regel godkendt, selvom det ikke altid er den bedste måde for selskabet at give afkast til ejerne på.

Udbyttet bliver udbetalt til aktionærerne, nogle børsdage efter X-dag. Du vil så kunne se dem på den konto der er forbundet til dit depot.

Rigtig mange selskaber udbetaler fast udbytte. Mange udbetaler endda et stigende udbytte hvert år - nogen så længe at de går under gruppen Dividend Aristocrats eller Dividend Kings, som har udbetalt stigende udbytte hvert år i henholdsvis 25 og 50 år.

Det er vigtigt at huske dette: at udbetale udbytte er ikke nødvendigvis det bedste for selskabet at gøre. Ledelsen skal beslutte hvordan de bedst kan bruge selskabets overskud, og udbytte kan faktisk være det mindst attraktive valg, afhængig af omstændighederne.

Lær at investere fornuftigt som Warren Buffett og Charlie Munger

Med min e-bog lærer du hvordan kan finde de gode selskaber og investere i dem. Jeg fortæller alt hvad jeg har lært på en let og overskuelig måde, så du nemt kan følge med og prøve det af selv.

Denne korte e-bog kan du nyde i sofaen på en weekend, og lære nøjagtigt hvordan Warren Buffett er blevet så succesfuld en investor.

Tryk på linket herunder og se hvordan du kan få min e-bog med det samme.

Få 30% rabat på min e-bog her!
Omslag af e-bogen Fornuftig investering

Udbetaling af udbytte

Hvis selskaber vælger at udbetale udbytte, udmelder de en såkaldt X-dag. Det er den første dag, selskabet handler eksklusiv udbytte. Det vil sige, for at kunne modtage udbytte skal du eje aktier inden denne dato. Udbyttet bliver udbetalt nogle dage efter x-dag.

Et selskab udbetaler udbytte den første børsdag efter X-dag, som er den første dag, selskabet handler eksklusiv udbytte. Man skal eje aktier i selskabet dagen før X-dag, for at være berettiget til udbytte. Udbyttet skal godkendes på selskabets generalforsamling, så det er vigtigt at tjekke om det er blevet foreslået og godkendt. Ellers kommer det ikke.

Der er ofte forsinkelser afhængig af hvilken børsmægler du bruger, men frygt ej. Du vil helt sikkert se pengene på din konto inden for nogle dage. Ellers bør du ringe til din børsmægler og høre hvornår de kommer.

Når udbyttet bliver udbetalt ses det oftets at kursværdien falder tilsvarende. Det sker fordi virksomheden udsender en del af deres kontantbeholdning, og derfor bliver mindre værd på den korte bane. Dette kursfald skal egentlig blot ignoreres, for det forventes at selskabet indtjener det udbetalte over det næste år.

Samtidig er aktiemarkedet tosset og irrationelt. Derfor er det ikke en regel at prisen falder. Det sker oftets men ikke altid. Af den årsag kan man regne med, at det ikke giver mening at investere i et selskab kort før udbytte, for at få det, og så sælge sine aktier igen, da prisen formentlig vil falde tilsvarende.

Hvor meget bør selskabet udbetale?

Du er måske stødt på udtrykket payout ratio. På dansk kan det oversættes til udbetalingsrate, og det er et udtryk for, hvor stor en del af det årlige overskud selskabet udbetaler som udbytte.

Lad os forestille os at en virksomhed tjener 10 mia. kr., og vælger at udbetale samlet 3 mia. kr. i udbytte til sine aktionærer. Hvad ville deres payout ratio så være?

Nemlig! den vil være 30%. Dette er en fornuftig værdi, for det efterlader 70% af overskuddet som kan blive geninvesteret i virksomheden, til forhåbentlig et godt afkast.

I enkelte tilfælde kan et selskab vælge at udbetale mere end overskuddet i udbytte. Det vil sige de faktisk udsender hele årets overskud plus en del af deres kassebeholdning. Her vil deres payout-ratio være mere end 100%. Det siger sig selv at de ikke kan gøre dette i mange år ad gangen, da virksomheden derved mister mere værdi end de tjener. Men det kan være fint hvis virksomheden nogle gange har ekstraordinært mange kontanter, f.eks efter salg af bygninger eller datterselskab.

Hvor meget bliver der udbetalt til mig?

Beløbet for udbyttet bliver først foreslået af bestyrelsen på generalforsamlingen, og skal dernæst godkendes af aktionærerne. Du vil på selskabets hjemmeside kunne finde hvor meget de ønsker at betale i udbytte, og se datoen for, hvornår det sker.

Udbyttets størrelse bliver besluttet på generalforsamlingen, og udbetales til alle aktionærer, så alle får det samme udbytte pr. aktie. Hvis du ejer 10 aktier i f.eks. Danske Bank og de udbetaler 8,5 kr. pr. aktie vil du modtage 85 kr. før Skat.

Udbytte bliver beskattet, ligesom al anden aktieindkomst. Skatten på udbytte i Danmark er på 27% op til de første 52.900 kr. og herefter 42%, som automatisk bliver fratrukket inden udbetalingen for de fleste børsmæglere. Udbytte fra udenlandske selskaber skal du også betale Skat af, men dette varierer meget. Som udgangspunkt vil din bank eller mægler tilbageholde 27% uanset hvad. Du kan ansøge om, at få noget at Skatten refunderet, hvis den egentlige takst er lavere.

Udbetale flere gange om året?

Nogle selskaber vælger at udbetale udbytte flere gange om året, og det er meget forskelligt fra land til land. I Danmark ses det oftest at selskaber udsender udbytte én gang om året, lige efter deres generalforsamling (hvis det bliver godkendt).

I USA er det mest almindelige, at selskaber udbetaler udbytte hvert kvartal. Det gør ikke den store forskel for dig, hvor ofte det bliver udbetalt. Der er fordele og ulemper ved begge dele både for aktionærerne og selskabet.

Der er også selskaber (ofte REITs) der udbetaler udbytte hver måned, som giver dig en fast pengestrøm.

Skal jeg betale SKAT af udbytte?

Ja, det skal du. Skatten på udbytte i Danmark er på 27%, som automatisk bliver fratrukket inden udbetalingen for de fleste børsmæglere.

Direkte afkast

Hvis du hos din børsmægler har set udtrykket direkte afkast eller noget lignende, så er det et udtryk for, hvor står en del af aktieprisen udbyttet er. Dette kaldes også dividend yield.

For eksempel kan vi tage Apple. Deres aktiekurs er i skrivende stund $252, og de udbetaler $3 om året. Dette giver Apple et direkte afkast på 1,2% (3/252*100). Dette er altså det afkast du får i udbytte hvert år, hvis du investerer i Apple nu.

Men hvis du allerede ejer Apple og måske har ejet den i 5 år, så bør du i stedet vurdere det ud fra din yield on adjusted basis. Hvis du har ejet Apple i 5 år, så har du (som et eksempel) modtaget $3 pr. aktie fem gange, altså $15. Her kan du således udregne det direkte afkast for dig baseret på din anskaffelseskurs.

Lad os sige du har en anskaffelseskurs på $180 - her trækker du de $15 fra, for det er penge du har fået tilbage. Din justerede anskaffelsespris er således $165. Nu udbetaler Apple igen $3 i udbytte, hvilket giver dig et direkte afkast på 1,8% (3/165*100). Samtidig sænker det din anskaffelsespris, og derfor vil dit afkast være endnu højere næste år!

For at gøre det let at se din justerede anskaffelsespris kan du hente min app Stokki som hjælper dig med at holde styr på din portefølje. Se mere på stokki.app

Inden du går

Udbytte er en fantastisk måde for virksomhederne, at tilbagebetale en del af overskuddet til aktionærerne. Der er andre måder som kan være bedre, men udbytte er let at forstå, og giver ejerne friske kontanter mellem hænderne, så de selv kan bestemme hvad der skal ske med dem.

Mange mennesker i FIRE-communitiet har besluttet sig for at leve af udbytterne fra sine investeringer. Det kan man gøre ved at købe solide selskaber som producerer de varer man selv bruger, og få dem til at betale for dine varer med udbytter.

Denne guide vil blive opdateret løbende så den altid indeholder svaret på relevante spørgsmål. Har du nogle spørgsmål så skriv til mig eller spørg i Facebook-gruppen Fornuftig Investering.